Lớp học thiền miễn phí

Lớp học thiền online định kỳ

Khóa học hoàn toàn MIỄN PHÍ. I. Thiền là gì ? Ngồi thiền có tác dụng gì ? Thiền là khi sự chú tâm của những vấn đề về quá khứ hay tương lai được lắng lại ở giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Tâm trí trong …

Xem tiếp »
Học thiền online miễn phí

Học thiền miễn phí 4 tuần tại Q10 Tp. HCM

Trong cuộc sống xã hội hiện đại, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều điều khó khăn và những điều không như ý. Bởi vậy không khó hiểu khi ngày càng nhiều người tìm đến thiền để tận hưởng những lợi ích sức khỏe cả về thể chất và …

Xem tiếp »

Khóa Học Thiền Qua Audio

Buổi 10: Kênh trung tâm – kênh giữa

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 10 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Bạn cũng có thể dùng …

Xem tiếp »

Buổi 9: Luân xa 3- Nabhi

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 9 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Bạn cũng có thể dùng …

Xem tiếp »

Buổi 8: Luân xa 2 và kênh phải

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 8 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Giải tỏa stress có lẽ …

Xem tiếp »

Buổi 7: Kênh bên trái

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 7 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Bạn cũng có thể dùng …

Xem tiếp »