Trang chủ » Học thiền online

Học thiền online

Buổi 1: Thiền là gì ? Thiền định là gì ?

Thien la gi - thien dinh la gi

Chào mừng các bạn đã đến với Inner Peace-chương trình hướng dẫn thiền online theo phương pháp thiền Sahaja Yoga với những bước kỹ thuật đơn giản giúp bạn trải nghiệm sự bình an nội tại. Việc thực hành và trải nghiệm những bước đơn giản này cùng với thiền …

Xem tiếp »

Buổi 5. Luân xa 1 – Mooladhara

Luân xa 1 Mooladhara

“Sự trong sáng chính là sức mạnh và chính sự trong sáng của con sẽ giúp con khôn khéo hơn, giúp con dễ dàng thoát ra khỏi những rắc rối của mình” -Shri Mataji Nirmala Devi- Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 5 của chuỗi chương trình thiền …

Xem tiếp »

Buổi 6. Hỏa xà Kundalini

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 6 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Vậy là bạn đã đồng …

Xem tiếp »

Buổi 7: Kênh bên trái

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 7 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Bạn cũng có thể dùng …

Xem tiếp »

Buổi 8: Luân xa 2 và kênh phải

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 8 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Giải tỏa stress có lẽ …

Xem tiếp »

Buổi 9: Luân xa 3- Nabhi

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 9 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Bạn cũng có thể dùng …

Xem tiếp »

Buổi 10: Kênh trung tâm – kênh giữa

Chào mừng các bạn đến với buổi thứ 10 của chuỗi chương trình thiền Inner Peace – “Bình an nội tại”. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Bạn cũng có thể dùng …

Xem tiếp »